Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

dreams-come-true
6230 6656
5927 c5cb 500
dreams-come-true
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
3498 60ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true

"Tylko kobieta potrafi ujrzeć w największym skurwielu, mężczyznę swojego życia".

dreams-come-true
6581 063b 500
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
Nikt nie może cofnąć się w czasie by napisać nowy początek, ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie!
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viaIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
Życie jest za krótkie by codziennie rano budzić się z pretensjami do całego świata, więc kochaj tych, którzy dobrze Cię traktują, przebacz pozostałym i uwierz, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
Nikt nie może cofnąć się w czasie by napisać nowy początek, ale każdy może zacząć od dzisiaj i dopisać nowe zakończenie!
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
Zazdrość to jeden z objawów niewiary w samego siebie.
Reposted fromchocoway chocoway viaIlivedreams Ilivedreams
dreams-come-true
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
dreams-come-true
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
dreams-come-true
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"
dreams-come-true
Stało się to się stało, trzeba żyć dalej.
Reposted fromorchis orchis viamy-world-my-space my-world-my-space
dreams-come-true

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
dreams-come-true
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"

July 19 2017

dreams-come-true
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viaembrace embrace
dreams-come-true
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viaembrace embrace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl